tipparijs.nl

Word je zomaar getipt

Over tipparijs.nl

Over tipparijs.nl

Doel tipparijs.nl

Tipparijs.nl is bedoeld om geïnteresseerden te informeren over de stad Parijs, op het gebied van toerisme. Tipparijs.nl probeert inzicht te geven in wat je zoal kunt bezichtigen bij een bezoek aan Parijs. Hierbij wordt geprobeerd een zo compleet mogelijk format naar voren te leggen, dus naast algemene informatie, ook specifieke informatie zoals openingstijden, zodat de pagina’s geprint kunnen worden, of realtime tijdens de reis kunnen worden bekeken op een smartphone. Sinds augustus 2013 is het zelfs mogelijk om entreetickets online te kopen, zodat je niet in lange wachtrijen hoeft te staan. Tipparijs.nl legt niet de nadruk op de historische achtergrond van objecten, hiervoor is Wikipedia uitgevonden. Bij sommige objecten zal dus ook worden doorgelinkt naar Wikipedia voor overige informatie.

De informatie die gegeven wordt op tipparijs.nl kan verschillen met de werkelijkheid. Mocht je een onjuistheid ontdekken, gaarne dit aan mij doorgeven door middel van het contactformulier.

Tevens is de inhoud van tipparijs.nl slechts een greep uit de diepe buidel die Parijs te bieden heeft. Explore yourself!

Initiatief tipparijs.nl

Tipparijs.nl is een initiatief van Stefan van Daalen. Meerdere malen in Parijs geweest, en heeft hierbij de behoefte gekregen de vergaarde informatie te delen middels deze website. Stefan van Daalen heeft veel websites gezien die informatie bieden over de stad Parijs, maar kreeg het gevoel dat het bij de meeste van deze websites aan objectiviteit en overzichtelijkheid ontbrak.

Tipparijs.nl is mede tot stand gekomen door

Voor het maken van de maps heb ik bij elke bezienswaardigheid gebruik gemaakt van Google Maps. Deze maps geven aan welke route je vanaf de metro of trein moet lopen.

Samenwerken met tipparijs.nl?

Wilt u samenwerken? U kunt bijvoorbeeld een vermelding krijgen bij “kijk ook op”. Vraag naar de mogelijkheden. Neem contact ons op.