tipparijs.nl

Word je zomaar getipt

Disclaimer

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden – Tipparijs.nl = www.tipparijs.nl

Alle teksten zijn eigendom van tipparijs.nl.

Het is uitdrukkelijk verboden om informatie in de zin van foto’s of in welke vorm dan ook, wat behoort tot Tipparijs.nl, te verspreiden/reproduceren danwel te verkopen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tipparijs.nl, tenzij anders aangegeven.
Al het beeldmateriaal vertoond op www.tipparijs.nl blijft eigendom van Tipparijs.nl.
Indien afdrukken van afgebeelde foto’s van www.tipparijs.nl gewenst zijn, dient u contact op te nemen met Tipparijs.nl.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, kunt u Contact opnemen met tipparijs.nl.

De inhoud van deze website is met de meest grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid danwel volledigheid kan niet worden ingestaan. Dit geldt met name voor de entree-tarieven indicatie welke op bij verschillende objecten wordt vertoond. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Tipparijs.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het mogelijk niet juist functioneren van deze website.

Tipparijs.nl is nooit verantwoordelijk voor inhoud van websites waarvan een link op deze website wordt vertoond. Tipparijs.nl kan hier ook geen invloed op uitoefenen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door tipparijs.nl worden onderhouden wordt afgewezen.